Cargando

Nova UNE 19601 – Compliance Penal

Durant el proper mes de març està previsa la publicació de la nova UNE 19601: 2017“Sistemes de Gestió de Compliance Penal. Requisits amb orientació pel seu ús “.

La UNE 19601, que originalment havia iniciat el seu camí en el Comitè 307 d’Aenor com a UNE 307.101, tindrà un format similar a qualsevol de les normes de Sistemes de Gestió, com ISO 9001 o ISO 14001 en les seves noves versions 2015, i inclourà 6 annexos informatius que donaran orientación per facilitar la seva implantació.

Els requisits de la UNE 19601: 2017 s’agruparan de la següent manera:

0 – Introducció

1 – Objecte i camp d’aplicació

2 – Normes per a consulta

3 – Termes i definicions

4- Context de l’organitzacióque bàsicament establirà requisits sobre:

 • Context
 • Parts interessades
 • Abast
 • Sistema

5 – Lideratgeque bàsicament establirà requisits sobre:

 • Òrgan de Govern
 • Òrgan de Compliance Penal
 • Alta Direcció
 • Política de Compliance Penal
 • Delegació de facultats

6 – Planificacióque bàsicament establirà requisits sobre:

 • Accions per abordar riscos i oportunitats
 • Identificació, anàlisi i valoració dels riscos penals
 • Objectius de prevenció de delictes i planificació per aconseguir-los

7 – Elements de suportque bàsicament establirà requisits sobre:

 • Cultura de Compliance
 • Recursos
 • Competència
 • Formació i conscienciació en Compliance
 • Comunicació
 • Informació documentada


8 – Operació que bàsicament establirà requisits sobre:

 • Planificació i control operacional
 • Diligència deguda
 • Controls financers
 • Controls no financers
 • Controls en les filials i en socis de negoci
 • Condicions contractuals
 • Gestió de deficiències dels controls
 • Comunicació d’incompliments i irregularitats
 • Recerca d’incompliments i irregularitats

9 – Avaluació de l’acompliment – que bàsicament establirà requisits sobre:

 • Seguiment
 • Fonts d’opinion sobre l’acompliment de prevenció penal
 • Mètodes de recollida d’informació
 • Anàlisi de la informació
 • Desenvolupament d’indicadors
 • Informes de Compliance penal i el seu contingut
 • Auditoria interna
 • Revisió per l’Òrgan de Compliance Penal
 • Revisió per l’Alta Direcció
 • Revisió per l’Òrgan de Govern

10 – Milloraque bàsicament establirà requisits sobre:

 

 • No conformitats i accions correctives
 • Millora contínua

11 – Bibliografia

Annexos:

A – Relació de la Norma UNE 19601 amb el Codi Penal espanyol

B – Diligenia deguda

C – Informació documentada mínima necessària en un sistema de gestió de compliance penal

D – Implementació del model de prevenció penal en les filials de l’organització i en socis de negoci

I – Clàusules contractuals

F – Recomanacions a tenir en compte en el cas de fusions