Cargando

PAS 99 / UNE 66177 – Integració de Sistemes

PAS 99 / UNE 66177 - Integració de Sistemes

Cal unir, no per estar junts, sinó per fer alguna cosa junts.
J. Donoso Cortes

La norma UNE 66177 i PAS 99, basades en els sis requisits comuns d'ISO 72, són guia per a la integració dels sistemes de gestió, facilita directrius per desenvolupar, implantar i avaluar el procés d'integració dels sistemes d'aquelles organitzacions que han decidit integrar totalment o parcialment aquests sistemes a la recerca d'una major eficàcia en la gestió i d'augmentar la seva rendibilitat.

Els sistemes de gestió integrats més habituals són:

  • ISO 9001 Gestió de la qualitat 
  • ISO 14001 Gestió mediambiental 
  • OHSAS 18001 Salut i seguretat en el treball 
  • ISO 22000 Seguretat alimentària 

Però poden integrar la resta de normes.

A qui aplica:
La gestió integrada és adequada per a qualsevol organització, independentment de la grandària o sector, que vulgui integrar dos o més sistemes de gestió en un sol sistema, unificant documentació, polítiques, processos i procediments.

Beneficis:

  • Major eficàcia en la gestió. 
  • Eliminació de duplicitats de responsabilitat i documentals. 
  • Coordinació de tasques entre sistemes. 
  • Reducció del temps d'auditoria de certificació, i per tant reducció del cost.