Cargando

Compliance Penal

UNE 19601 - Compliance Penal

Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética empresarial.
Circular 1/2016 - Fiscalía General del Estado

Descargar:
FICHACOMPLIANCE.pdf

Un Sistema de Gestió del Compliance Penal conforme a UNE 19601 permet a qualsevol organització:

  • Delimitar l'estat de risc en què es troba en relació a la Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques establerta en l'Article 31 bis de l'actual Codi Penal que va entrar en vigor l'1 de juliol del 2015.
  • Definir el Sistema de Gestió de prevenció de delictes requerit per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per aconseguir la exempció o atenuació de la responsabilitat penal .

A qui s'aplica
El Sistema de Prevenció de Delictes és aplicable a qualsevol persona jurídica independentment del seu tamany o sector que es trobi interessada en:

  • Organitzar i gestionar eficaçment el compliment legal.
  • Identificar y minimizar riesgos.
  • Detectar mancances i incompliments.
  • Aconseguir les exempcions i atenuacions acord amb la Llei Orgànica 1/2015

Més informació al nostre blog