Cargando

ISO 39001 – Gestió de la seguretat vial

ISO 39001 – Gestió de la seguretat vial

El 10,1% dels accidents laborals estan associats a accidents de trànsit.
INSHT 2012

La implantació d'un sistema de seguretat viària conforme la Norma ISO 39001 permet a les organitzacions a reduir, i en última instància eliminar, la incidència i risc de les morts i ferides greus derivades d'aquests accidents.

La implantació s'orienta a l'eliminació de morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit, basat en el foment de bones pràctiques.

A qui aplica:
Tota organització, independentment del sector i mida, que vulgui millorar la seva gestió en matèria de seguretat viària i reduir els costos associats a l'accidentabilitat.

És un perfecte complement a un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral (OHSAS 18001), o es configura en forma d'un Sistema més senzill amb què iniciar-se en la gestió de la seguretat.

És d'especial interès per a aquelles organitzacions les operacions obliguin al seu personal a desplaçaments in itinere o en missió.

Beneficis:

  • Permet definir i difondre les polítiques de seguretat viària de la companyia.
  • És una eina per a la reducció sistemàtica de l'accidentabilitat laboral.
  • És un marc per a la integració de la seguretat en els sistemes de gestió de la companyia.
  • Dota a la seva companyia d'arguments per a la reducció dels costos de les assegurances de la seva flota.