Cargando

ISO 50001 – Gestió Energètica

ISO 50001 - Gestió Energètica

Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: la voluntat
Albert Einstein

Implantar un sistema de Gestió energètica d'acord ISO 50001 significa dotar l'organització d'una eina orientada a la reducció dels consums d'energia, els costos financers associats i conseqüentment les emissions de gasos d'efecte hivernacle, per tant obtenim implícitament un retorn econòmic immediat de qualsevol inversió realitzada.

Fonamentada en el principi "mesurar per avaluar i així poder millorar", persegueix la implantació de mesures que redueixin els consums i així aportar en l'esforç global de la Sostenibilitat.

A més, dota la companyia d'arguments per poder efectuar Màrqueting Verd ja que la posiciona com una organització compromesa amb la Sostenibilitat.

A qui aplica:

Tota organització, independentment del sector i grandària, que vulgui millorar la seva gestió energètica i optimitzar els costos associats a aquest concepte.
És un perfecte complement a un Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001 o EMAS), o es configura en forma d'un Sistema més senzill amb el qual iniciar-se en la Gestió Ambiental.

És d'especial interès per a aquelles organitzacions la acció comercial incorpori la participació en licitacions públiques ja que es preveu la seva progressiva inclusió com a requisit.

Beneficis:

  • Permet definir i difondre les polítiques de sostenibilitat de la companyia.
  • És una eina per a la reducció sistemàtica de costos energètics.
  • És un marc per a la integració de l'eficiència energètica en els sistemes de gestió de la companyia.
  • És un facilitador de la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH).
  • Dota a la seva companyia d'arguments per poder efectuar Màrqueting Verd posicionant com una organizació compromesa amb la sostenibilitat.