Cargando

Acords Voluntaris CO2

Acords Voluntaris CO2

Si aconseguim les nostres fites de sostenibilitat però ningú ens segueix, haurem fallat.
Paul Polman, CEO Unilever.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l'establiment d'acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col · lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle.

La promoció d'aquests acords té com a objectiu esdevenir un instrument clau dins el ventall del conjunt de polítiques públiques relatives al canvi climàtic. Seguint les experiències portades a terme en altres països europeus, s'ha constatat que aquests acords entre els sectors públic i privat són una molt bona eina per avançar en el camí cap a la sostenibilitat.

A través del Programa d' Acords Voluntaris, totes les empreses, institucions, administracions públiques, associacions i fundacions que s'hi vulguin adherir es comprometen voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya estimula aquests esforços i, a la vegada, estableix mecanismes per al seu reconeixement públic. En l'apartat Els progressos del programa : L'esforç col·lectiu, es descriuen les organitzacions adherides.

La Norma de Referència per a la seva implantació és el Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ( OCCC ).
L'aplicació varia en funció de l'abast:

 • Abast 1 - Combustibles fòssils, emissions de procés i difuses,
 • Abast 2 - Afegeix consum elèctric, vapor i refrigeració externa, o
 • Abast 3 - Afegeix emissions indirectes

i de la metodologia a utilitzar:

 • Procediment Simplificat ( Calculadora OCCC )
 • Procediment Estàndard ( ISO 14064 - Part 1 )

A qui aplica:
Dirigit a totes les organitzacions, de qualsevol mida, industrials o de serveis, que consideren important:

 • Impulsar i donar suport a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle,
 • organitzar-se i establir les bases per minimitzar-los,
 • difondre a les seves parts interessades - clients, proveïdors, personal, administració, etc - el seu exemple i compromís ambiental.

Beneficis:

 • Permet conèixer el nivell d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
 • Reconeixement del compromís ambiental mitjançant l'ús de l'etiqueta de l'acord.
 • Facilita l'accés al "consumidor verd" i al client ambientalment compromès.
 • Permet reportar aquestes dades en els seus projectes ISO 14001 o EMAS.