Cargando

ISO 22320 – Gestió d’Emergències

ISO 22320 - Gestió d'Emergències

Jo faig el que no pots, i vostè fa el que jo no puc. Junts podem fer grans coses.
Mare Teresa de Calcuta

Descàrrega:
Ficha ISO 22320.pdf

Per tal de salvar vides, mitigar danys i perjudicis, i per garantir un nivell bàsic de la continuïtat de les funcions essencials de la societat en la seva actuació davant incidents de gran magnitud, ja siguin desastres naturals, atacs terroristes o altres circumstàncies, l'Organització internacional de Normalització (ISO) ha publicat la Norma ISO 22320 sobre els requisits de resposta davant emergències.

El OBJECTIU és la COORDINACIÓ GLOBAL de la resposta davant l'emergència. Coordinació multi-organitzacional, d'organitzacions governamentals o privades, a nivell local, nacional o internacional.

GARANTIR que les organitzacions involucrades OPERIN JUNTES AMB LA MÀXIMA EFICÀCIA, oferint una resposta a incidents que inclogui el comandament i control de l'emergència, la cooperació i coordinació dels actors, i la gestió adequada de la informació, aportant una resposta als incidents apropiada a les necessitats de la població afectada, tant operativa com culturalment.

A qui aplica:
A tota organització, pública o privada, independentment mida, tant si són centres coordinadors com si són susceptibles de participar en tasques de resposta a emergències com ara desastres naturals com inundacions, huracans o terratrèmols, situacions de crisi excepcionals com accidents químics o de transport multitudinaris, apagades, o accions terroristes.

Beneficis:

  • Facilita la COORDINACIÓ entre les organitzacions involucrades i possibilita que les seves actuacions siguin eficaços, MINIMITZANT el risc de confusions i ASSEGURANT un ús més eficaç dels recursos combinats
  • Permet introduir millores en els processos i en el seu control gràcies a l'actuació preventiva. Establir els processos prèviament a l'Emergència, permet avaluar amb la tranquil·litat necessària les possibles accions, l'assignació de responsabilitats i els recursos necessaris