Cargando

Seguretat i Salut Laboral

Seguretat i Salut Laboral

Un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral és un conjunt d'eines de gestió dirigit a aquelles organitzacions, independentment del seu tamany o sector, que consideren important:

  • Identificar els requisits legals i voluntaris sobre la Seguretat i Salut Laboral.
  • Organitzar i establir les bases per a gestionar-los, complir-los i mantenir el seu compliment.
  • Les Normes de referències habituals acord es realitza la implantació del sistema de gestió són:
    • OHSAS 18001 Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball (www.18001.com.es)
    • ILO OSH 2001 Occupational Safety and Health Management Systems

Un complement al Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral en organitzacions on les operacions obliguin al seu personal a desplaçaments in itinere o en missió, és la implantació d'un sistema de Gestió de la seguretat viària d'acord ISO 39001, l'objectiu és millorar la seva gestió en matèria de seguretat viària i reduir els costos associats a l'accidentalitat.

Un sistema de Seguretat més especialitzat és la implantació de la Directiva Seveso en plantes industrials que utilitzin materials perillosos.

ADD Work Systems també porta a terme Auditories per a la sol•licitud del Bonus de la Seguretat Social per contingències professionals, facilitant un dels elements requerits per a l'acceptació.

Serveis relacionats