Cargando

UNE 175001 – Qualitat en petit comerç

UNE 175001 - Qualitat en petit comerç

Només hi ha un cap: el client. I ell pot acomiadar a tothom a la companyia, des del president per avall, simplement gastant els seus diners en una altra part.
Sam Walton

Descarrega:
FICHA UNE 175001.pdf

La implantació d'un SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT acord amb la Norma UNE 175001 va dirigida al petit comerç que detecta la necessitat de diferenciar el seu establiment de la competència mitjançant la qualitat del seu servei.

Aquesta millora de la percepció del servei per part dels clients, va acompanyada de la professionalització de la gestió de l'establiment, potenciant el paper de les persones que integren l'establiment.

Aquesta norma permet obtenir el reconeixement del mercat sobre el funcionament de l'organització, reducció la documentació obligatòria respecte a un certificat més genèric com és la Norma ISO 9001.

En una implantació en el petit comerç és especialment important elaborar i implantar Bones Pràctiques d'Atenció al Client, incloent:

 • Requisits de servei com la Cortesia, la Credibilitat, la Capacitat de resposta, la Comprensió del client, la Fiabilitat, la Comunicació, la Seguretat i l'Accessibilitat
 • Requisits d'elements tangibles com les Instal·lacions, els Equips i mobiliari, els envasos i embalatges; la Documentació de compra i la Conservació del Producte
 • Requisits del personal com la Imatge i la Competència del personal i
 • La gestió de les reclamacions de client i les millores..

Hi ha una norma de requisits generals i altres especialitzades per tipus de comerç:

 • UNE 175001-1 Qualitat de servei per a petit comerç. requisits generals
 • UNE 175.001-2 Qualitat de servei per a petit comerç. Requisits per a peixateries
 • UNE 175.001-3 Qualitat de servei per a petit comerç. Requisits per a òptiques
 • UNE 175.001-4 Qualitat de servei per a petit comerç. Requisits per a carnisseries i xarcuteries
 • UNE 175.001-5 Qualitat de servei per a petit comerç. Requisits per a floristeries

A qui aplica:
Petit comerç que detecta la necessitat de diferenciar el seu establiment de la competència mitjançant la qualitat del seu servei.
Comerços que poden implantar la norma UNE175001 (segons codis CNAE-93):

 • 50 Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; venda al detall de combustible per als vehicles de moto
 • 50101 Venda de vehicles automòbils
 • 50103 Venda de caravanes
 • 50302 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
 • 504 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors i dels seus recanvis i accessoris
 • 52 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes i ciclomotors; reparació d'efectes personals i estris domèstics
 • 52112 Supermercats (entre 2 499 i 400 m2)
 • 52113 Superserveis (entre 399 i 120 m2)
 • 52114 Autoserveis (entre 119 i 40 m2)
 • 52115 Altres establiments no especialitzats
 • 5212 Comerç al detall d'altres productes en establiments no especialitzats
 • 52122 Comerç al detall en establiments no especialitzats
 • 522 Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
 • 5221 Comerç al detall de fruites i verdures
 • 5222 Comerç al detall de carn i productes carnis
 • 5223 Comerç al detall de peix i marisc
 • 5224 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria
 • 5225 Comerç al detall de begudes
 • 5226 Comerç al detall de productes de tabac
 • 5227 Un altre comerç al detall en establiments especialitzats en aliments
 • 52271 Comerç al detall de productes lactis
 • 52272 Comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació
 • 523 Comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i higiene
 • 5231 Comerç al detall de productes farmacèutics
 • 5232 Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics
 • 5233 Comerç al detall de cosmètics i articles de tocador
 • 524 Comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats
 • 5241 Comerç al detall de tèxtils
 • 5242 Comerç al detall de peces de vestir
 • 5243 Comerç al detall de calçat i articles de cuir
 • 5244 Comerç al detall de mobles; aparells d'il·luminació i altres articles per a la llar
 • 5245 Comerç al detall d'electrodomèstics, aparells de ràdio, televisió i so
 • 5246 Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre
 • 52461 Comerç al detall de ferreteria i vidre pla
 • 52462 Comerç al detall de materials de bricolatge
 • 52463 Comerç al detall de materials de construcció, pintures i vernissos i material de sanejament
 • 5247 Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria
 • 5248 Comerç al detall en establiments especialitzats
 • 52481 Comerç al detall d'òptica, fotografia i precisió
 • 52482 Comerç al detall de rellotgeria, joieria i argenteria
 • 52483 Comerç al detall de joguines i articles d'esport
 • 52484 Comerç al detall d'articles de drogueria, papers pintats i revestiments de sòls
 • 52485 Comerç al detall de llavors, flors, plantes i animals de companyia
 • 52486 Comerç al detall de combustibles (excepte per a vehicles automòbils)
 • 52487 Galeries d'art comercials
 • 52488 Comerç al detall
 • 525 Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
 • 5250 Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
 • 52501 Antiquaris
 • 52502 Comerç al detall d'objectes de segona mà

Beneficis:

 • Millora de l'orientació al client de personal de l'establiment.
 • Reconeixement del mercat sobre el funcionament de l'organització.