Cargando

Manteniment de Sistemes

Manteniment de Sistemes

El servei de manteniment dels Sistemes de Gestió (Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut Laboral, Seguretat Alimentària i Responsabilitat Social Empresarial) persegueix reduir l'esforç de l'empresa en les activitats de gestió i manteniment del Sistema, externalitzant les activitats de seguiment i control que assegurin un sistema eficaç implantat, actualitzat i realment integrat (si escau).

En funció d'una anàlisi prèvia de necessitats, es defineixen activitats per a la consolidació i seguiment del sistema, i es proposen les tasques on ADD Work Systems, SL pot aportar valor en la consecució d'aquest objectiu:

 • Seguiment dels objectius i definició de nous
 • Seguiment d'indicadors de procés
 • Seguiment de les accions de millora
 • Seguiment de les reclamacions de client i incidències internes i de proveïdor
 • Seguiment de les accions formatives
 • Suport en la revisió del sistema
 • Anàlisi d'enquestes de la satisfacció de clients
 • Planificació, execució i informes de les auditories internes, i seguiment de les accions de millora derivades.
 • Seguiment i coordinació de simulacres.
 • Revisió de la matriu d'impactes i la identificació de canvis dels requisits legals
 • Assistència a les auditories de certificació i revisió de les accions sol · licitades per l'organisme certificador.

Serveis relacionats