Cargando

ISO 45001 – Seguretat i Salut Laboral

ISO 45001 - Seguretat i Salut Laboral

Els accidents no són casuals, sempre tenen una causa prevenible.

Descarrega:
FICHA OHSAS 18001.pdf

Un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball conforme ISO 45001 és una eina de gestió per identificar i prioritzar els perills, i avaluar i controlar els riscos laborals dins del procés productiu d'una organització.

A qui aplica:
Un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral (SGSySL) és un conjunt d'eines de gestió adreçat a totes les empreses, grans o petites, industrials o de serveis, que consideren important:

  • Identificar els requisits legals i voluntaris sobre la Seguretat i Salut Laboral, i mantenir el seu compliment.
  • Gestionar els riscos identificats, i organitzar-se per gestionar-los i minimitzar-los.

Beneficis:

  • Permet gestionar de manera senzilla la legislació aplicable i assegurar el seu compliment.
  • Incrementa la responsabilitat de tots els implicats en la seguretat laboral i facilita la coordinació amb els serveis de prevenció.
  • Mesura i millora l'actuació de l'organització i afavoreix el seu ambient laboral.
  • Prevé els costos directes i indirectes dels accidents laborals.
  • Permet l'obtenció del Certificat ISO 45001 per un organisme acreditat.