Cargando

MSC – Pesca sostenible

MSC – Pesca sostenible

La terra proporciona prou per satisfer les necessitats de tots els homes, però no la cobdícia de cada home.
Gandhi

Entre 1997 i 1999 el MSC va treballar en conjunt amb organitzacions i individus de voltant de tot el món per desenvolupar els estàndards i metodologies que conformen la base per al programa de certificació MSC, tant per a la certificació de pesqueres com per a la traçabilitat en la cadena de distribució. El programa MSC segueix els consells de la FAO que requereixen que les auditories siguin dutes a terme per certificadors independents i per terceres parts. És un programa voluntari en el qual les pesqueries i les empreses de la indústria de productes pesquers busquen obtenir la certificació a través dels estàndards MSC. Aquests compleixen els requeriments més elevats a nivell mundial pel que fa a certificació i eco-etiquetatge.

En conjunt és una manera de donar credibilitat a les pesqueres ben gestionades i assegurar als compradors la traçabilitat del producte. Amb aquests pilars pot estar segur que el peix i marisc que porten l'etiqueta MSC vénen d'una pesquera sostenible i que cada empresa dins de la cadena de distribució ha passat una auditoria detallada de traçabilitat.

Es tracta d'una certificació de Cadena de Custòdia, és a dir de verificar que han estat adoptats sistemes de gestió per totes les parts implicades des de la pesqueria i altres entitats que posteriorment manipulen el peix i els seus productes derivats, per garantir que els productes que procedeixen de una pesqueria certificada no han estat barrejats amb productes procedents de qualsevol altra pesquera i que durant el seu processament, emmagatzematge, distribució i venda, es respecta totalment la seva traçabilitat.

La implantació d'un sistema MSC té com a objectiu garantir que la nostra gestió és sostenible amb la pesquera ja sigui per la nostra activitat directa d'extracció, o per l'ús de proveïdors adequats en l'elaboració posterior de productes.

El sistema correctament implantat garanteix que el peix que arriba al consumidor han estat tractats de forma sostenible.

Els requisits clau són la gestió de proveïdors, la traçabilitat i el control de flux de matèries.

A qui aplica:
És un programa voluntari en el qual les pesqueries i les empreses de la indústria de productes pesquers busquen reconeixement de les seves pràctiques de pesca sostenible.

Beneficis:

  • Complir amb un requisit obligatori d'entrada en alguns sectors i mercats.
  • Comunicar als seus clients, consumidors i societat en general, el seu compromís amb la sostenibilitat.
  • Dotar a la seva companyia d'arguments per poder efectuar Màrqueting Verd.