Cargando

Informes de Progrés del Pacte Mundial

Informes de Progrés del Pacte Mundial

Els proposo que vostès, líders econòmics, i nosaltres, les Nacions Unides, iniciem un pacte mundial compartint valors i principis que li donin una dimensió humana al mercat global.
Kofi Annan

El Pacte Mundial és la major iniciativa mundial de sostenibilitat empresarial. Planteja a les empreses la possibilitat d'adoptar principis universals i associar-se amb les Nacions Unides respecte de deu principis agrupats en 4 àmbits: Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la corrupció. 
 
L'Informe de Progrés permet comunicar a les parts interessades (consumidors, sindicats, accionistes, mitjans de comunicació, governs etc ....) els avenços que l'empresa ha realitzat en l'aplicació dels deu principis del Pacte Mundial en les seves activitats empresarials. Ha d'incloure una descripció de les mesures adoptades i els resultats obtinguts.

A qui aplica:
A organitzacions de qualsevol mida i sector, interessades en comunicar als seus parts interessades (stackeholders) el seu acompliment en matèria de responsabilitat social corporativa.

Beneficis:

  • Els informes de sostenibilitat són una eina de comunicació molt útil per transmetre els resultats econòmics, socials i ambientals de l'empresa als diferents grups d'interès.
  • Permet establir canals de comunicació amb les parts interessades i comunicar les accions relacionades amb la RSC per mostrar a la comunitat que s'està fent per millorar la societat, el que li repercuteix en una major fiabilitat per part dels clients i en la millora de la imatge de marca.