Cargando

ISO 14064 / PAS 2060 – Organització

ISO 14064 / PAS 2060 - Organització

Només quan l'últim arbre estigui mort, l'últim riu enverinat, i l'últim peix atrapat, t'adonaràs que no pots menjar diners.
Sabiduría indoamericana

Algunes licitacions de serveis estan incorporant l'obligatorietat d'aconseguir la neutralitat en emissions d'efecte hivernacle generades en la realització de l'esdeveniment com a gestió sostenible del mateix en la seva estratègia de responsabilitat social empresarial davant el canvi climàtic.

Càlcul de la petjada de carboni segons metodologia PAS 2050:

 • Avaluació del cicle de vida
 • Especificació dels GEH de l'esdeveniment
 • Recull de dades d'emissions i inventari dels GEH de l'esdeveniment
 • Càlcul de la petjada
 • Pla de Gestió i reducció de les emissions
 • Suport a la Verificació per un organisme independent Acreditat

Compensació i neutralització de la petjada de carboni segons metodologia PAS 2060:

 • Objectius de reducció de les emissions.
 • Garantir la neutralitat amb les compensacions adequades.

A qui aplica:
És aplicable a qualsevol tipus d'esdeveniment, l'entitat responsable desitgi evidenciar el seu compromís amb la reducció de la petjada de carboni associada a la seva activitat.

Beneficis:

 • Disposar d'un mètode clar i consistent per avaluar i verificar les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels esdeveniments, com a eina de la seva política de sostenibilitat.
 • Comunicar als seus clients, consumidors i societat en general, el seu compromís amb la sostenibilitat i especialment amb la reducció de les seves emissions d'efecte hivernacle.
 • Dotar a la seva companyia d'arguments per poder efectuar Màrqueting Verd.