Cargando

SA 8000 – Social Accountability

SA 8000 – Social Accountability

Només l'amor ens permet escapar i transformar l'esclavitud en llibertat.
Paulo Coelho

És una norma certificable de Responsabilitat Social Corporativa, específicament enfocada a garantir que una organització i la seva cadena de proveïdors requisit bàsics mundials com ara la Declaració Universal dels Drets Humans, Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, La Convenció de les Nacions Unides sobre l'Eliminació de tota forma de Discriminació contra la Dona i les principals Convencions i Recomanacions de l'Organització Internacional del Treball.

A qui aplica:
A empreses de qualsevol mida i sector, interessades a garantir que compleix internament, i fa complir als seus proveïdors i subcontractistes, les principals convencions laborals i de drets humans a nivell mundial.

Beneficis:

  • La certificació ajuda a demostrar als diferents grups d'interès el compromís real de l'organització amb la gestió de la RSC. 
  • El manteniment de la certificació, superant anualment les auditories externes, contribueix a la millora contínua dels processos i activitats de l'organització així com de la responsabilitat, compromís i motivació dels equips. 
  • La certificació pot millorar el rendiment global, reduir la desconfiança i ampliar les oportunitats de mercat. 
  • Disminució de riscos en les operacions i activitats de l'organització. 
  • Formar part d'un grup d'organitzacions pioner en la integració de la RSC en l'estratègia i gestió de l'organització, afavorint el lideratge i reputació en RSC. 
  • Atracció, fidelització i retenció de clients, proveïdors, empleats i inversors. 
  • Enfortiment de la imatge de l'organització, contribuint a la vinculació de la marca amb la gestió ètica i la RSC.