Cargando

Canal de Denúncies

Canal de Denúncies

Si no baralles per acabar amb la corrupció i la podridura, acabaràs formant part d'ella.
Joan Báez


 

Distribuïm aplicacions per Canals de Denúncia en unes condicions preferents per als nostres clients i complementem el producte amb un servei de suport. Preus adaptats a les necessitats i mides de l'organització.

A qui aplica:
Tota organització, sense importar el sector i grandària, que vulgui disposar d'una eina web o app que li faciliti garantir el compliment del que estableix la Directiva (UE) 2019/1937 de Parlament Europeu i de Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, així com el que estableix l'Article 31 bis de el Codi Penal en relació a la "obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció ", a través d'un Canal de Denúncies.

És d'especial interès per a aquelles organitzacions certificades o en procés de certificació d'acord amb la norma UNE 19601, UNE 19602, ISO 37301 i ISO 37001, així com per totes les organitzacions de més de 50 treballadors.

 

Beneficis:

  • Permet la comunicació d'irregularitats, incompliments de el codi ètic i infraccions legals i estableix un adequat tractament de la informació d'una forma legal i segura, contribuint de forma eficient a l'exempció o atenuació de la responsabilitat penal de la persona jurídica
  • Pot incorporar-se al programa de compliment adoptat per l'empresa, ajudant a crear una cultura ètica en el si de l'organització i facilitant la vigilància i control en matèria de lluita contra la corrupció i prevenció de delictes.
  • Facilita l'adaptació als requisits que estableixen UNE 19601 i ISO 37001.