Cargando

UNE 179002 – Qualitat en el Transport Sanitari

UNE 179002 - Qualitat en el Transport Sanitari

La salut no ho és tot però sense ella, tota la resta és res
Schopenhauer

Descarrega:
FICHA UNE 179002.pdf

Norma basada en ISO 9001, coincideixen en l'estructura en la majoria de requisits i inclou requisits particulars relatius a la gestió del transport sanitari. Els requisits addicionals més significatius són:

  • Control de requisits legals.
  • Documentació tècnica especifica, per exemple actuació en cas d'accident en servei amb pacients.
  • Gestió del material fungible, especialment de la caducitat.
  • Gestió del flota.
  • Competència del personal tècnic.
  • Més concreció en el calibratge d'equips.

A qui aplica:
Aplicable a organitzacions que coordinen i / o presten serveis de transport sanitari, sigui quin sigui el tipus o mida de l'organització.

Beneficis:
D'acord amb l'Ordre PRE / 1435/2013, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres en matèria de transport sanitari per carretera, Article 10.1.j) del Capítol II, a partir l'1 gener 2014 tota empresa titular d'una autorització de transport públic haurà d'estar en possessió del certificat ISO 9001, segons els requisits de la norma UNE 179002.