Cargando

UNE 179003 – Gestió de riscos per a la seguretat del pacient

UNE 179003 - Gestió de riscos per a la seguretat del pacient

No pot el metge curar bé sense tenir present el malalt.
Sèneca

La norma UNE 179003 pretén identificar les situacions de risc al llarg d'un procés assistencial i implantar accions per a la seva reducció i prevenció, en definitiva aconseguir que l'assistència sanitària no generi incidents evitables, reduint la probabilitat d'errors, i preparant actuacions que mitiguin les conseqüències d'un succés advers.

A qui aplica:
Organitzacions del sector sanitari que s'orienten a minimitzar els riscos per augmentar la seguretat de l'assistència sanitària.

Beneficios:

  • Identificar i valorar els riscos a què està sotmès el pacient.
  • Reduir els incidents en l'atenció sanitària.
  • Reduir o eliminar els perills als quals pugui estar sotmès el pacient.
  • Millorar la percepció de pacients i stakeholders.