Cargando

Memòries de Sostenibilitat GRI y AA 1000

Memòries de Sostenibilitat GRI y AA 1000

La mentida guanya bases, però la veritat guanya el joc.
Sócrates

Les normes GRI i AA1000 són estàndards d'aplicació general per a l'elaboració de Memòries de Sostenibilitat.

La seva aplicació a nivell internacional, permet avaluar i enfortir la credibilitat i qualitat dels informes de sostenibilitat d'una organització.

A qui aplica:
A Organitzacions de qualsevol mida i sector, interessades en comunicar als seus parts interessades (stackeholders) el seu acompliment en matèria de Responsabilitat Social Corporativa..

Beneficis:

  • Els informes de sostenibilitat són una eina de comunicació molt útil per transmetre els resultats econòmics, socials i ambientals de l'empresa als diferents grups d'interès.
  • Permet establir canals de comunicació amb les parts interessades i comunicar les accions relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa per mostrar a la comunitat que s'està fent per millorar la societat, el que li repercuteix en una major fiabilitat per part dels clients i en la millora de la imatge de marca.