Cargando

Presentació

Presentació

ADD Work Systems és una empresa de consultoria amb àmbit d'actuació multisectorial i seu a Barcelona.

En els nostres projectes oferim solucions per millorar els seus resultats de negoci implantant quadres de comandament estratègics i operatius, sistemes integrats de qualitat, medi ambient i sostenibilitat, seguretat i salut laboral, seguretat alimentària, responsabilitat social corporativa, i gestió de riscos. Donem suport les nostres implantacions amb aplicacions informàtiques que faciliten al client el manteniment i la gestió. Per l'èxit dels projectes el nostre equipo de professionals és la clau. Disposem d'un grup motivat, implicaten als projectes, atent a les necessitats del client i tècnicament capacitat.

VISIÓ

La visió de la companyia és la projecció de la nostra imatge de futur a llarg termini. ADD Work Systems vol ser reconeguda com una empresa de consultoria estratègica i de gestió innovadora, especialitzada en aportar solucions personalitzades per a la pime de qualsevol sector gràcies al seu equip de professionals multidisciplinar.

MISSIÓ

La missió és el concepte que defineix la nostra raó de ser.

Des de ADD Work Systems oferim solucions perquè les pimes millorin els seus sistemes de gestió, aportant el nostre coneixement i experiència per generar valor.

"En ADD Work Systems contribuïm a que els nostres clients es plantegin i aconsegueixin els seus objectius."

VALORS

Els valors són la forma d'actuar de la companyia i el seu equip.

Els nostres Valors corporatius són els puntals en els quals sostenim la nostra Visió i des dels quals construïm la identitat de la nostra empresa:

Confiança dels nostres clients: pel nostre treball diari, la nostra orientació al client, la nostra vocació per aportar solucions i per la nostra integritat personal i ètica professional.

Professionalitat del nostre equip: pel compromís amb els resultats dels clients, en base a la nostra experiència i coneixements, i la nostra capacitat d'innovació. Creiem en l'èxit col·lectiu basat en l'esforç individual.

Conscients de la nostra Responsabilitat Social com empresa: creiem en el que vam implantar.


LA NOSTRE TRAJECTÒRIA I COMPROMÍS AMB EL NOSTRE ENTORN

2020

Time To Quality surt al mercat amb una nova versió millorada. Durant la Pandèmia hem posat en marxa els nostres serveis remots. ADD no ha deixat de treballar. Col·laborem en la primera certificació ISO 37001 a Andorra.

2019

Nous serveis: Informe d’Informació No Financera i Elaboració de Plans d’Igualtat. Iniciem la revisió de la nostra aplicació Time To Quality.

2018

ADD inicia les transicions a la nova ISO 45001 – Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral que substitueix a la OHSAS 18001.

2017

ADD Work Systems s’incorpora a COMPCAT – Associació Catalana de Compliance formant part de la seva Junta Directiva i assumint la Vocalia de Sistemes de Gestió.

2016

ADD Work Systems compleix 20 anys!

2015

ADD Work Systems inicia els seus serveis en matèria de COMPLIANCE

2014

ADD Work Systems inicia la distribució de les aplicacions web “Evidències Ecoiuris” i “E-Coordina”

2012

ADD Work Systems s’adhereix a “Acords Voluntaris” com a compromís voluntari per contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, més enllà del que obliga la normativa.

2011

Time To Quality “en el núvol” en versió .NET

2009

ADD Work Systems s’adhereix al Charter de la Diversitat, compromís voluntari per: el foment dels principis fonamentals d’igualtat; la inclusió de totes les persones en l’entorn laboral i en la societat; afavorir un entorn laboral lliure de prejudicis; i la no-discriminació cap a grups desafavorits.

2007

Time To Quality en versió Terminal Server

2006

ADD Work Systems en el seu compromís d’estar a l’avantguarda de la Responsabildiad Social Empresarial s’ha integrat en una de les plataformes més activa i dinàmica d’RSE, Forética.

2005

ADD Work Systems s’adhereix al Pacte Mundial de Nacions Unides

2003

ADD Work Systems amplia els seus serveis a l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa

2000

Primera versió de Time To Quality en entorn Access

1999

ADD Work Systems incorpora la Seguretat i Salut Laboral als seus serveis en publicar-se OHSAS 18001

1996

Neix ADD WorK Systems