Cargando

Estratègia i Gestió del Risc

Estratègia i Gestió del Risc

L'èxit de les empreses requereixen l'establiment d'accions planificades, que aprofitant els recursos disponibles, ens condueixin a la consecució d'un determinat fi de creixement empresarial.

El primer gran repte per a l'empresa és, en definitiva, definir la seva estratègia empresarial, la seva Visió, Missió i els seus Valors corporatius.

El segon repte, un cop definida l'estratègia, és orientar els recursos de l'empresa a la seva consecució. Una de les eines que disposem és la implantació d'un Quadre de Comandament Integral - Balanced Scorecard.

Un altre factor clau en l'èxit de les organitzacions és la Gestió del Risc.

El risc és consubstancial amb l'activitat empresarial, no sempre arribem als resultats esperats ja que hi ha condicionants no previstos que afecten les accions empreses. Per això, les organitzacions han de Gestionar el Risc i la continuïtat del negoci.

Serveis relacionats