Cargando

ISO 37001 – Gestió Antisuborn

ISO 37001 - Gestió Antisuborn

Els que creuen que els diners ho fan tot, acaben fent-ho tot pels diners.”
Voltaire

Descargar:

La ISO 37001:2018 especifica els requisits i proporciona una guia per establir, implementar, mantenir, revisar i millorar un sistema de gestió antisuborn. El sistema pot ser independent o pot estar integrat en un sistema de gestió global.

Aborda el següent en relació amb les activitats de l'organització:
- suborn en els sectors públic, privat i sense ànim de lucre;
- suborn per part de l'organització;
- suborn per part de personal de l'organització que actua en nom de l'organització o per al seu benefici;
- suborn per part de socis de negocis de l'organització que actuen en nom de l'organització o per al seu benefici;
- suborn a l'organització;
- suborn del personal de l'organització en relació amb les activitats de l'organització;
- suborn dels socis de negocis de l'organització en relació amb les activitats de l'organització;
- suborn directe i indirecte (per exemple, un suborn ofert o acceptat per o a través d'un tercer.

 

A qui aplica:
Dirigit a totes les organitzacions, de qualsevol mida, industrials o de serveis, que considerin important:

  • Pevenir, detectar i mitigar el risc de suborn,
  • Organitzar-se i establir les bases per minimitzar-lo,
  • Difondre a les seves parts interessades - clients, proveïdors, personal, administració, etc - el seu exemple i compromís anticorrupció.

Beneficis:

  • Reconeixement del compromís anticorrupció.
  • Permet implantar una cultura de Compliance.
  • És compatible amb la UNE 19601 - Sistemes de Gestió de Compliance.