Cargando

FSC / PEFC – Gestió Forestal

FSC / PEFC – Gestió Forestal

Convertiu un arbre en llenya i podrà cremar per a vosaltres, però ja no produirà flors ni fruits.
Rabindranath Tagore

Es tracta d'una certificació de Cadena de Custòdia, que avalua el recorregut que recorren les matèries primeres, des de l'arbre fins al producte final. Aquesta certificació afecta totes les fases de transformació dels productes provinents dels boscos: fusteries, serradores, impremtes, papereres, indústries gràfiques, etc.

La implantació d'un sistema FSC o PEFC té com a objectiu garantir que la nostra gestió és sostenible amb el bosc ja sigui per la nostra activitat directa d'extracció, o per l'ús de proveïdors adequats en la fabricació sostenible dels productes resultants de la transformació de la fusta .

El sistema correctament implantat garanteix que els productes elaborats (fusta / paper) que arriba al consumidor han estat elaborats de forma sostenible.

Els requisits clau són la gestió de proveïdors, la traçabilitat i el control de flux de matèries.

A qui aplica:
Aplicable a organitzacions que subministren fusta o derivats i volen demostrar que les seves pràctiques d'extracció i / o gestió són respectuoses amb el medi ambient, sigui quin sigui el tipus o mida de l'organització.

Beneficis:

  • Complir amb un requisit obligatori d'entrada en alguns sectors i mercats.
  • Comunicar als seus clients, consumidors i societat en general, el seu compromís amb la sostenibilitat.
  • Dotar a la seva companyia d'arguments per poder efectuar Màrqueting Verd.