Cargando

ISO 14001 / EMAS – Gestió Ambiental

ISO 14001 / EMAS - Gestió Ambiental

Primer, va ser necessari civilitzar l'home en la seva relació amb l'home. Ara, cal civilitzar l'home en la seva relació amb la natura i els animals.
Victor Hugo

Descarrega:
FICHA ISO 14001 v2015

Un Sistema de Gestió Ambiental és un conjunt d'eines de gestió dirigides a totes les empreses, grans o petites, industrials o de serveis, que consideren important:

 • Identificar els requisits legals i voluntaris sobre la gestió del medi ambient
 • organitzar-se i establir les bases per a gestionar-los, complir-los i mantenir el seu compliment.

Aquest sistema pot implantar-se d'acord a dues Normes de referència:

 • ISO 14001: 2004 - "Sistemes de Gestió Mediambiental."
 • o el Reglament Europeu EMAS.

La diferència bàsica entre ISO 14001 i EMAS , és l'obligació per part d'EMAS de realitzar una avaluació ambiental inicial, així com la validació de la declaració ambiental que ha de ser pública.

S'aplica a aquells aspectes mediambientals que l'organització pot controlar i sobre els quals pot esperar-se que tingui influència.

¿ Por qué implantar un sistema ISO 14001 o EMAS ?

Motius mediambientals

Contribueix a la millora ambiental de l'entorn de treball, millorant la nostra actual qualitat de vida.

Ens permet deixar a les generacions futures un entorn protegit.

Motius comercials

Actualment facilita l'accés a Concursos públics, ja sigui per ser un requisit d'exclusió o per permetre una puntuació addicional en la valoració tècnica.

En aquest mateix sentit, sol ser un requisit d'entrada com a proveïdor en empreses ja certificades, ja que el seu sistema sol prioritzar els col·laboradors també certificats.

En la conjuntura actual d'exigència sobre responsabilitat social corporativa, facilita l'accés al "consumidor verd" i socialment "compromès".

Motius legals i econòmics

Una correcta implantació permet gestionar de manera senzilla la legislació aplicable i evitar així, pel seu desconeixement, sancions per responsabilitat administrativa, civil i penal.

A més prevé els costos directes i indirectes dels accidents mediambientals i redueix el risc de perdudes per contingències sobre actius de l'empresa o l'aparició de passius ambientals.

Així mateix la certificació permet l'accés a millors condicions en les primes d'assegurances ambientals.

A qui aplica:
Organitzacions, grans o petites, industrials o de serveis, que consideren important:

 • Identificar els requisits legals i voluntaris sobre la gestió del medi ambient
 • Organitzar-se i establir les bases per a gestionar-los, complir-los i mantenir el seu compliment.

Beneficis:

 • Permet gestionar de manera senzilla la legislació aplicable i assegurar el seu compliment.
 • Permet introduir millores en els processos i en el seu control.
 • Mesura i millora l'actuació de l'organització i afavoreix el seu ambient laboral.
 • Preveu els costos indirectes dels accidents mediambientals.
 • Incorpora valor agregat als seus productes / serveis.
 • Facilita l'accés al "consumidor verd" i al client ja certificat.
 • Permet l'obtenció del Certificat ISO 14001 ó EMAS per un organisme acreditat.