Cargando

UNE 170001-1 y 2 – Accesibilitat Universal

UNE 170001-1 y 2 – Accesibilitat Universal

Si no podem posar fi a les nostres diferències, contribuïm al fet que el món sigui un lloc apte per a elles.
John F. Kennedy

UNE 17.001-1 Accessibilitat Universal - Criteris DALCO
Estableix els requisits i condicions que han de complir els entorns, processos, productes, així com els instruments i dispositius per ser utilitzables i practicables en condicions de seguretat, comoditat i igualtat, de la forma més autònoma i natural possible, per totes les persones i en particular, per aquelles que tenen alguna discapacitat.

UNE 17.001-2 Accessibilitat Universal - Sistema de Gestió del Accessibilitat
Permet demostrar la capacitat per proporcionar i mantenir entorns accessibles que satisfacin els requisits legals i reglamentaris aplicables i els criteris DALCO.

A qui aplica:
A aquelles organitzacions que volen garantir a totes les persones que accedeixen a les seves instal·lacions, amb independència de la seva edat o discapacitat, les mateixes possibilitats d'accés a qualsevol part de l'entorn construït i a l'ús dels serveis en ells prestats amb la major autonomia possible en la seva utilització.

Beneficis:

  • La certificació ajuda a demostrar als diferents grups d'interès el compromís real de l'organització amb la gestió de la RSC. 
  • El manteniment de la certificació, superant anualment les auditories externes, contribueix a la millora contínua dels processos i activitats de l'organització. 
  • La certificació pot millorar el rendiment global, reduir la desconfiança i ampliar les oportunitats de mercat. 
  • Disminució de riscos en les operacions i activitats de l'organització. 
  • Formar part d'un grup d'organitzacions pioner en la integració de la RSC en l'estratègia i gestió de l'organització, afavorint el lideratge i reputació en RSC. 
  • Atracció, fidelització i retenció de clients, proveïdors, empleats i inversors. 
  • Enfortiment de la imatge de l'organització, contribuint a la vinculació de la marca amb la gestió ètica i la RSC.