Cargando

ISO 9001 – Gestió de la Qualitat

ISO 9001 - Gestió de la Qualitat

Totes les revolucions en qualitat total que han tingut èxit en les empreses han implicat el lideratge i el compromís de l'alta direcció. No conec cap excepció
J.M. juren

Descarregar:
FICHA ISO 9001 v2015

La implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001 permet a les empreses generar confiança en el mercat, afavorint la seva capacitat comercial.

Aquesta implantació ha de tenir un objectiu clar comprendre les necessitats actuals i futures dels seus clients, satisfer els seus requisits i esforçar-se a excedir les seves expectatives.

Les eines per assolir aquest objectiu són:

  • Definir correctament els processos de l'empresa. Ser eficaç i eficient.
  • Garantir l'homogeneïtat dels seus processos mitjançant la sistematització de les activitats.
  • Realitzar un seguiment de la seva operativa per detectar oportunitats de millora, que ens portin a la millora contínua dels nostres processos.

L'èxit depèn en gran part de complir la primera sentència de la Norma, la seva primera frase en el capítol 0. L'adopció d'un sistema de gestió de la qualitat hauria de ser una decisió estratègica de l'organització.

A qui aplica: 
Un Sistema de Gestió de la Qualitat és un conjunt d'eines de gestió dirigides a totes les empreses de serveis o industrials i de qualsevol mida, que detecten la necessitat d'enfocar la seva organització cap al procés que realitzen i els seus clients, a la recerca d'incrementar la eficàcia i eficiència de la seva activitat i d'aconseguir la satisfacció de les expectatives del clients i accionistes.

Beneficis:

  • S'analitzen i defineixen els processos i es documenten de forma clara i senzilla.
  • Minimitza la inversió dels recursos propis de la companyia en la gestió del projecte, aconseguint una gran participació del personal afectat mitjançant les reunions de treball.
  • Millora la motivació del personal i la seva conscienciació en els processos.
  • Permet introduir millores en els processos i en el seu control.
  • Permet l'obtenció del Certificat ISO 9001: 2008 per un organisme acreditat.
  • Reconeixement del mercat sobre el funcionament de l'organització.