Cargando

Quadre de Comandament Integral

Quadre de Comandament Integral

El que no es mesura, no es pot controlar i el que no es controla no es pot millorar, per la qual cosa per millorar cal controlar i per controlar cal mesurar.

Descarregar:
FICHA CMI.pdf

El Quadre de Comandament Integral és un Model de Gestió que ajuda a les organitzacions a transformar l'estratègia en objectius operatius, que al seu torn constitueixen la guia per a l'obtenció de resultats de negoci i de comportaments estratègicament alineats de les persones clau de la companyia.

Tot això, a més, tenint en compte que per conèixer la situació de l'empresa i les seves perspectives de futur, els indicadors financers no són suficients; la definició d'indicadors relacionats amb els clients i el mercat, els processos i els seus resultats i, finalment, amb els recursos humans i les infraestructures constitueix una eina fonamental per predir els resultats econòmic-financers del futur.

A qui aplica:
El Balanced Scorecard, o Quadre de Comandament Integral, és una eina de gestió dirigida a totes aquelles empreses que consideren important:

 • definir uns objectius de Direcció i la manera d'aconseguir,
 • disposar d'un sistema d'indicadors (financers i no financers) per saber si s'estan assolint i
 • aconseguir-los amb la implicació de tot el personal.

Beneficis:

 • Major comprensió del negoci per part de tota l'empresa i, especialment, de l'equip de Direcció.
 • Seguiment senzill dels indicadors clau de la companyia
 • Introducció de noves perspectives en el control de gestió, complementàries a la financera:
  • del client i el mercat,
  • de resultats interns i
  • de recursos humans i tecnològics.
 • Facilita la priorització d'inversions.
 • Implicació de tot el personal en l'assoliment dels objectius d'empresa.
 • Mesura i millora l'actuació de l'organització.
 • Base per establir sistemes de retribució variables per la Direcció i el personal clau de la companyia.
 • Sistema de gestió preventiu; permet conèixer fins a quin punt els resultats a curt influiran en la consecució dels objectius a llarg termini.