Cargando

Evidencias Ecoiuris – Avaluació de Requisits Legals

Evidencias Ecoiuris - Avaluació de Requisits Legals

La intel·ligència consisteix no només en el coneixement, sinó en la destresa d'aplicar els coneixements a la pràctica.
Aristóteles

Distribuïm l'aplicació Evidències Ecoiuris de Wolters Kluwer en unes condicions preferents per als nostres clients i complementem el producte amb un servei de suport. Preus adaptats a indústries i a empreses de serveis.

ADD Work Systems facilita la posada en marxa de l'aplicació, realitzant l'alta i la creació dels comptes d'usuari i parametritzant l'aplicació per centre de treball.

El client estarà en aquesta fase d'aprenentatge recolzat en tot mmento pel equips de ADD Work Systems, amb un contacte directe de resolució de consultes, ja siguin telefòniques o per mail.

A qui aplica:
Tota organització, independentment del sector i mida, que vulgui disposar d'una eina web que li faciliti la identificació, compliment i avaluació periòdica dels requisits legals ambientals i de seguretat i salut laboral.

És d'especial interès per a aquelles organitzacions certificades ISO 14001 / EMAS y OHSAS 18001.

Beneficis:

  • Constant actualització de la legislació aplicable fins a nivell municipal. Possibilitat d'incorporació d'evidències pròpies. 
  • Facilita la identificació dels requisits legals de manera personalitzada per sector i ubicació, permetent la consulta mitjançant fitxes amb extracció personalitzada dels requisits aplicables. 
  • Facilita la identificació de l'estat de compliment de cada requisit legal permetent la incorporació de les evidències associades. Possibilitat d'adjuntar documentació. 
  • Visualització en mode calendari mensual de les caducitats de les evidències