Cargando

Nou RD 552/2019 de seguretat per a instal·lacions frigorífiques

Entra en vigor el RD 552/2019 de seguretat per a instal·lacions frigorífiques publicat l’octubre passat, un exemple interessant de com una normativa de tipus tècnic pot ser rellevant per a diferents àmbits de l’empresa. – Gestió ambiental: s’ha de revisar el seu impacte en instal·lacions de fred industrial (cambres frigorífiques, congeladors, etc), però també en els nous requisits per al disseny de les instal·lacions o l’habilitació de les empreses mantenidores de fred industrial, així com la revisió dels sistemes de control de fuites dels gasos associats a la instal·lació atès que aquests afecten la capa d’ozó. – Gestió de la […]

ADD s’uneix a COMPCAT – Associació Catalana de Compliance

Des del passat mes d’octubre de 2017,  ADD Work Systems s’ha incorporat a COMPCAT – Associació Catalana de Compliance formant part de la seva Junta Directiva i asumint la Vocalia de Sistemes de Gestió. COMPCAT és una associació sense ànim de lucre i amb un marcat caràcter transversal, en la que conflueixen professionals i empresaris de diversos àmbits i sectors, amb perfils i experiències heterogènies (per exemple, en l’àmbit del Dret Penal, “Corporate Governance”, Sistemes de Gestió, seguretat informàtica, Protecció de Dades, investigacions internes, ètica i transparència, etc.), tots ells íntimament relacionats amb l’àmbit del Compliment Normatiu o “Compliance”. Entre […]

Nova UNE 19601 – Compliance Penal

Durant el proper mes de març està previsa la publicació de la nova UNE 19601: 2017 – “Sistemes de Gestió de Compliance Penal. Requisits amb orientació pel seu ús “. La UNE 19601, que originalment havia iniciat el seu camí en el Comitè 307 d’Aenor com a UNE 307.101, tindrà un format similar a qualsevol de les normes de Sistemes de Gestió, com ISO 9001 o ISO 14001 en les seves noves versions 2015, i inclourà 6 annexos informatius que donaran orientación per facilitar la seva implantació. Els requisits de la UNE 19601: 2017 s’agruparan de la següent manera: 0 […]

Nou Comitè de Govern Corporatiu d’ISO

Compliance – ISO s’agrupa en el Comitè de Projectes PT 309 el seu treball en el desenvolupament d’un estàndard sobre el govern corporatiu que incorporarà tots els aspectes de la governabilitat, incloent la direcció, control i rendició de comptes, amb l’objecte d’ajudar a les organitzacions a demostrar el seu compromís amb les parts interessades a través d’evidències i informes i encoratjar al cos directiu a prendre les decisions correctes, mantenir el propòsit i els valors de l’organització i assolir els seus objectius.

Nou Comitè de Cadena de Custòdia d’ISO

ISO ha posat en marxa el Comitè de Projectes PT 308 que s’ocuparà de les normes de Cadena de Custòdia. Buscarà garantir la traçabilitat en sectors com l’industrial, l’alimentari, l’agrícola i altres on el consumidor pot ser objecte de frau.

Nou Cicle PDCA per ISO 14001

El Comitè Tècnic “TC 207” d’ISO és l’encarregat del desenvolupament de les noves versions de la norma de Sistemes de Gestió Ambiental ISO 14001 així com de la resta de normes de la sèrie ISO 14000. En les últimes dates ha anat publicant informació sobre l’estat en què es troba el desenvolupament de la versió 2015 de la norma. Una de les novetats interessants és l’adaptació de l’habitual gràfic del Cicle PDCA a la nova estructura de 10 apartats que ISO ha desenvolupat per a totes les normes de Sistemes de Gestió. El nou gràfic permetrà identificar clarament les “entrades” […]

Certificació UNE-ISO 20252

ADD Work Systems ajuda a STIGA, empresa especialitzada en el mesurament de la Qualitat del Servei i la Satisfacció de Clients, a aconseguir la certificació d’acord amb la Norma UNE-ISO 20252, Investigació de mercats, social i de l’opinió. STIGA Barcelona ha certificat l’abast “Estudis de caràcter quantitatiu, telefònics i auto-administrats” assegurant la transparència de la investigació en implantar un sistema de gestió del procés d’investigació d’acord amb un estàndard aprovat a nivell internacional.