Cargando

ADD s’uneix a COMPCAT – Associació Catalana de Compliance

Des del passat mes d’octubre de 2017,  ADD Work Systems s’ha incorporat a COMPCAT – Associació Catalana de Compliance formant part de la seva Junta Directiva i asumint la Vocalia de Sistemes de Gestió.

COMPCAT és una associació sense ànim de lucre i amb un marcat caràcter transversal, en la que conflueixen professionals i empresaris de diversos àmbits i sectors, amb perfils i experiències heterogènies (per exemple, en l’àmbit del Dret Penal, “Corporate Governance”, Sistemes de Gestió, seguretat informàtica, Protecció de Dades, investigacions internes, ètica i transparència, etc.), tots ells íntimament relacionats amb l’àmbit del Compliment Normatiu o “Compliance”.

Entre els seus objectius immediats està, per un costat, contribuir a les millors pràctiques en matèria de “Compliance”, potenciant la reflexió conjunta, comprensiva i profunda de les seves problemàtiques i casuístiques en diferents programes formatius, conferències i debats; i per un altre costat, fomentar la integració a l’associació dels professionals del “Compliance”, amb la finalitat de que COMPCAT serveixi como a mecanisme de suport a les seves activitats.