Cargando

Nou Comitè de Govern Corporatiu d’ISO

Compliance – ISO s’agrupa en el Comitè de Projectes PT 309 el seu treball en el desenvolupament d’un estàndard sobre el govern corporatiu que incorporarà tots els aspectes de la governabilitat, incloent la direcció, control i rendició de comptes, amb l’objecte d’ajudar a les organitzacions a demostrar el seu compromís amb les parts interessades a través d’evidències i informes i encoratjar al cos directiu a prendre les decisions correctes, mantenir el propòsit i els valors de l’organització i assolir els seus objectius.