Cargando

Nova UNE 19601 – Compliance Penal

Durant el proper mes de març està previsa la publicació de la nova UNE 19601: 2017 – “Sistemes de Gestió de Compliance Penal. Requisits amb orientació pel seu ús “. La UNE 19601, que originalment havia iniciat el seu camí en el Comitè 307 d’Aenor com a UNE 307.101, tindrà un format similar a qualsevol de les normes de Sistemes de Gestió, com ISO 9001 o ISO 14001 en les seves noves versions 2015, i inclourà 6 annexos informatius que donaran orientación per facilitar la seva implantació. Els requisits de la UNE 19601: 2017 s’agruparan de la següent manera: 0 […]

Nou Comitè de Govern Corporatiu d’ISO

Compliance – ISO s’agrupa en el Comitè de Projectes PT 309 el seu treball en el desenvolupament d’un estàndard sobre el govern corporatiu que incorporarà tots els aspectes de la governabilitat, incloent la direcció, control i rendició de comptes, amb l’objecte d’ajudar a les organitzacions a demostrar el seu compromís amb les parts interessades a través d’evidències i informes i encoratjar al cos directiu a prendre les decisions correctes, mantenir el propòsit i els valors de l’organització i assolir els seus objectius.

Nou Comitè de Cadena de Custòdia d’ISO

ISO ha posat en marxa el Comitè de Projectes PT 308 que s’ocuparà de les normes de Cadena de Custòdia. Buscarà garantir la traçabilitat en sectors com l’industrial, l’alimentari, l’agrícola i altres on el consumidor pot ser objecte de frau.