Cargando

Time to Quality

Time to Quality

Time to Quality

És una aplicació WEB en modalitat SaaS (al núvol) per facilitar la gestió diària dels Sistemes de Gestió.

Està dissenyat per aconseguir la implicació de tot el personal de l'empresa en el Sistema de Gestió i per permetre que el Responsable del Sistema dediqui el seu temps a aportar valor, minimitzant la necessitat de realitzar tasques burocràtiques i els costos associats.

Time to Quality