Cargando

Canal de Denuncies

Canal de Denuncies

Si no baralles per acabar amb la corrupció i la podridura, acabaràs formant part d'ella.
Joan Báez

 


® La marca Canal Denuncias és propietat de Canal Denuncias S.L. i s'utilitza amb autorització. Tots els drets reservats.

Distribuïm l'aplicació M2 COMPLIANCE de Canal de Denúncies en unes condicions preferents per als nostres clients i complementem el producte amb un servei de suport. Preus adaptats a les necessitats i mides de l'organització.

ADD Work Systems facilita la posada en marxa de l'aplicació, realitzant l'alta, i parametritzant l'aplicació per al client.

El client estarà recolzat en tot moment pel equips de ADD Work Systems i / o Canal de Denúncies, amb un contacte directe de resolució de consultes, ja siguin telefòniques o per mail.

A quí aplica:
Tota organització, independentment del sector i grandària, que vulgui disposar d'una eina web que li faciliti garantir el compliment del que estableix l'article 31 bis del Codi Penal en relació a la "obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció ", a través d'un Canal de Denúncies.

És d'especial interès per a aquelles organitzacions certificades o en procés de certificació d'acord amb la norma UNE 19601 i ISO 37001.

Beneficis:

  • Permite la comunicación de irregularidades, incumplimientos del código ético e infracciones legales y establece un adecuado tratamiento de la información de una forma legal y segura, contribuyendo de forma eficiente a la exención o atenuación de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
  • Pot incorporar-se al programa de compliment adoptat per l'empresa, ajudant a crear una cultura ètica en el si de l'organització i facilitant la vigilància i control en matèria de lluita contra la corrupció i prevenció de delictes.
  • Facilita l'adaptació als requisits que estableixen UNE 19601 i ISO 37001.