Cargando

Nou RD 552/2019 de seguretat per a instal·lacions frigorífiques

Entra en vigor el RD 552/2019 de seguretat per a instal·lacions frigorífiques publicat l’octubre passat, un exemple interessant de com una normativa de tipus tècnic pot ser rellevant per a diferents àmbits de l’empresa.

– Gestió ambiental: s’ha de revisar el seu impacte en instal·lacions de fred industrial (cambres frigorífiques, congeladors, etc), però també en els nous requisits per al disseny de les instal·lacions o l’habilitació de les empreses mantenidores de fred industrial, així com la revisió dels sistemes de control de fuites dels gasos associats a la instal·lació atès que aquests afecten la capa d’ozó.

– Gestió de la seguretat laboral: nous requisits per al manteniment extern / intern de les instal·lacions i nova formació requerida per als tècnics. Afectarà doncs a l’avaluació de riscos i a la formació ia la coordinació d’activitats empresarials, així com a la definició de zones ATEX en aquestes instal·lacions.

– Gestió de la qualitat i seguretat alimentària, considerar les referències a l’obligació de registrar les temperatures i calibrar els instruments utilitzats per a això.

– Gestió de Compliance Penal, considerar revisar l’avaluació de riscos en delictes ambientals i d’estralls.

Captura